Zintegrowany System Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania NZOZ „Przychodnia Kosmonautów” Sp. z o.o. wynika z długofalowej strategii rozwoju naszej Spółki, której nadrzędnym celem jest pełne zadowolenie Pacjenta, utrzymanie znaczącej i stale rosnącej pozycji na rynku oraz uzyskanie opinii firmy dbającej o środowisko, niezawodnej, uwzględniającej potrzeby wszystkich naszych pacjentów, partnerów, pracowników oraz udziałowców.

Podstawowym celem strategicznym jest zapewnienie naszym Pacjentom kompleksowych usług medycznych o wysokiej jakości.

Zapewniając oczekiwany wysoki poziom świadczeń medycznych zachowujemy najwyższe standardy jakościowe z jednoczesną dbałością o zapewnienie komfortu naszym pacjentom. Zadowolenie pacjentów stanowi filar trwałego powodzenia i rozwoju naszej firmy.

Chcemy być sprawną organizacją stosującą najlepsze praktyki rynkowe, zapewniającą przyjazną obsługę.

Naszym sukcesem jest satysfakcja i zaufanie pacjentów - to decyduje o wartości naszej firmy. Zarządzanie środowiskiem jest jednym z priorytetów i kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju naszej organizacji.

Politykę zintegrowanego systemu zarządzania staramy się realizować poprzez:

 • zatrudnianie wykwalifikowanego personelu medycznego, który udziela świadczeń leczniczych, pielęgniarskich, profilaktycznych i rehabilitacyjnych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny;
 • spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • poszerzanie oferty świadczonych usług o nowe dziedziny medycyny;
 • orientację na ciągłe doskonalenie się organizacji i pracowników;
 • dostosowanie procesów wewnętrznych do oczekiwań stawianych przez otoczenie rynkowe;
 • monitorowanie poziomu satysfakcji i zadowolenia pacjenta, jego obiektywnej oceny i doskonaleniu obsługi Pacjentów;
 • dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i dobro naszych pacjentów;

 • działalność na rzecz zmniejszenia i zapobiegania zanieczyszczenia środowiska,
 • postępowanie zgodnie z obowiązującym prawem i innymi uregulowaniami środowiskowymi,
 • działanie na rzecz poprawy środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom, 
 • stosowane zabezpieczeń mogących zapobiec nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska naturalnego,
 • optymalizowanie ilość wytwarzanych odpadów i optymalizowanie zużycie czynników energetycznych,

 • racjonalizowanie zużycia materiałów.

Celem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Kosmonautów” Sp. z o.o. jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na Wysokiem poziomie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawa i oczekiwaniami Pacjentów, zapewniając im – a także pracownikom przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy. Aby doskonalić działalność naszej organizacji oraz zwiększyć satysfakcję pacjenta utrzymujemy Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 14001:2004 wyznaczając następujące cele:

 • stałe uzupełnianie bazy diagnostycznej i leczniczej poprzez zakupy nowego sprzętu i unowocześnianie już istniejącego;
 • czynny udział we wdrażaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 14001:2004;
 • konsekwentna i pełna realizacja ustalonych Procedur i Instrukcji ZSZJ;
 •  doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
 • koleżeńska i lojalna współpraca z pracownikami na związanych stanowiskach;
 • zapewnienie satysfakcjonującego systemu motywacyjnego dla pracowników;
 • identyfikowanie i monitorowanie zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników;
 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, oraz dążenia do ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ochrona systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem bądź zniszczeniem;
 • zapewnienie integralności informacji gwarantujące, że żadne przetwarzane dane nie zostaną zmienione w sposób niezgodny z przyjętymi w Organizacji regułami,
 • wdrożenie zasad racjonalnej gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • kontynuowanie wdrożenia obrotu dokumentami Organizacji w formie elektronicznej, w celu eliminacji dokumentacji papierowej;

 • przygotowanie, wprowadzanie i realizacja programów, planów, celów oraz zadań środowiskowych służących ochronie zasobów środowiska przyrodniczego oraz zmierzających do zredukowania negatywnego oddziaływania organizacji na środowisko, jak również zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska;
 • zidentyfikowanie i zapobieganie istniejącym i potencjalnym negatywnym wpływom działalności na środowisko;

 

Jako Prezes NZOZ „Przychodnia Kosmonautów” Sp. z o.o. uważam, że Personel Naszej Spółki stanowi jej najwyższą wartość oraz że jego uczestnictwo i wzajemne zrozumienie jest konieczne do osiągnięcia postawionych celów.  Jako Prezes Zarządu tworzę jak najlepsze warunki do sprawnego wdrożenia Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Deklaruję swoje osobiste zaangażowanie i zobowiązuje się do:

 •  nieustannego tworzenia odpowiednich warunków materialnych, organizacyjnych i personalnych dla prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia ZSZ;
 • zabezpieczania sprawnego funkcjonowania nadzoru świadczonych usług;
 • wspierania wszelkich prac zmierzających do doskonalenia świadczonych usług oraz dążenie do realizacji oczekiwań stawianych przez naszych pacjentów;
 • popierania dokształcania i podnoszenia kwalifikacji personelu.

Zarząd NZOZ „Przychodnia Kosmonautów” gwarantuje, że treść Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest znana wszystkim pracownikom, a założenia Zintegrowanego Sysytemu Zarządzania są przez nich w pełni respektowane.

 

 

 

 

Wrocław, dnia 01 marca 2014 r.

 

Iwona Mielczarek-Kawałko
Prezes Zarządu

POLITYKA PERSONALNA NZOZ

NZOZ Przychodnia Kosmonautów jest placówką medyczną, dla której Pacjenci - Klienci oraz jej Pracownicy stanowię najwyższe dobro. Wszyscy klienci Przychodni Kosmonautów są w centrum naszego zainteresowania, a pracownicy firmy stanowią o jej sile.

Jakość oraz stałe dążenie do doskonałości we wszystkim co robimy jest istotą naszego sukcesu. Stanowią one element naszej misji, strategii i kultury organizacyjnej.

Aby sprostać wyzwaniom współczesnego rynku medycznego, Przychodnia Kosmonautów aktywnie reaguje na zmiany zachodzące w jej otoczeniu. Podwyższa standardy obiektowe
i operacyjne. Wprowadza nowoczesne technologie informatyczne i techniczne. Doskonali narzędzia i metody zarządzania personelem oraz system komunikacji.

Celem strategicznym zarządzania personelem w Przychodni Kosmonautów jest ukształtowanie, stosownie do zmian zachodzących w otoczeniu firmy, potencjału kadrowego firmy pod względem jakościowym i ilościowym, by zapewnił on efektywną realizację bieżących i strategicznych celów organizacji.

Podstawowe cele operacyjne to:

 • zatrudnienie, zgodnie z potrzebami firmy, ludzi wartościowych o najwyższym potencjale rozwojowym, odpowiadających pożądanym kompetencjom,
 • podwyższenie efektywności pracowników poprzez:

• stały rozwój i doskonalenie kompetencji
• identyfikację z celami biznesowymi,
• tworzenie warunków i narzędzi sprzyjających efektywnej pracy,
• budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy,
• podwyższenie satysfakcji i motywacji


Kogo szukamy?


Pracownicy Przychodni Kosmonautów stanowią kapitał intelektualny firmy. Ich potencjał rozwojowy oraz zdolność do zmian decydują o reputacji i witalności organizacji. Dlatego kandydaci do pracy w naszej firmie, oprócz kompetencji merytorycznych, wymaganych na danym stanowisku, powinni się wyróżniać pewnym stałym zespołem cech, które wysoko sobie cenimy i są wspólne dla wszystkich potencjalnych pracowników.


Szczególnie wysoko cenimy sobie ludzi którzy są:

 • pasjonatami medycyny, identyfikują się z firmą i jej celami,
 • zorientowani na sukces, na osiągnięcie jak najlepszych wyników i tworzenie rzeczy Wielkich,
 • odpowiedzialni i zdyscyplinowani w działaniu,
 • nastawieni na wysoką jakość,
 • zorientowani na potrzeby i oczekiwania klientów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • zmotywowani, a praca zajmuje ważne miejsce w ich hierarchii wartości,
 • elastyczni i zdolni do zmian, potrafią dostosować się do panujących warunków,
 • kreatywni i innowacyjni,
 • bezkompromisowo uczciwi.
Zamknij

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.